Školící centrum

Naše školící centrum se nachází v centru Prahy. Školení probíhá také v soukromých rezidencích, zámcích na území České Republiky. Školení zpravidla probíhá dvakrát ročně a to v době letních prázdnin. Školení je sedmidenní. Školíme v českém a v anglickém jazyce. Možnost překladu do dalších jazyků je na vyžádání možná. Do našich programů vybíráme prověřené zájemce. Studenti jsou z různých zemí. Každý zájemce o školení prochází vstupním pohovorem. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek vám můžeme zprostředkovat práci u klientů v České republice nebo také v zahraničí. Studium je vhodné pro ženy i muže, kteří mají zájem pracovat v oblasti služeb a cestovního ruchu. Ubytování a cestovní pro mimopražské a zahraniční zájemce lze na požádání zajistit. V případě zájmu o školení nám pošlete přihlášku, své CV a fotografii. Přiložte doporučující dopis Vašeho posledního zaměstnavatele.

Obsah kurzu

  • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  • Poskytování první pomoci dítěte
  • Péče o běžně nemocné děti v rodině
  • Zásady pro správný životní styl u dětí
  • Strava pro děti do 10 let věku
  • Řešení výchovných situací z pedagogicko – psychologického hlediska
  • Vedení dítěte k hygienickým návykům
  • Orientace v pracovně právních vztazích s rodinou klienta
  • Výtvarný program Leonardo Art Academy

Naši školitelé

Radka Novotná, DiS

Radka Novotná, DiS

Trainer Instructor

Dětská zdravotní sestra, dlouhá léta pracovala na pediatrii jako pediatrická sestra, školila maminky v péči o novorozence, absolventka kurzu psychologie a pedagogiky. Spolupráci s Klara Agency zahájila v roce 2001. Jako dětská sestra pracovala v rodinách manažerek, kde přebírala péči o novorozence při návratu matky do práce. Od roku 2009 pracuje v Klara Agency jako profesionální školitel první pomoci. Úzce spolupracuje se Záchranou zdravotnickou službou při organizaci školení první pomoci u dětí.

Šárka Hájková

Šárka Hájková

Trainer Instructor

Od roku 1999 pracuje jako profesionální chůva v rodinách aristokratů, pracovně a společensky exponovaných rodinách. Od roku 2014 školí a mentoruje další chůvy. Absolventka kurzu psychologie a první pomoci.