CHŮVA

Chůvy „Live-out nannies“ jsou chůvy, které do rodiny denně docházejí. Pracují většinou nejvýše 12 hodin denně, pět dní v týdnu, večerní hlídání dětí může být též požadováno s tím, že buď může být zahrnuto v jejich platu, nebo může být placeno navíc.

Mimo bydlící chůvy někdy pracují systémem, kdy dvě nebo více rodin zaměstnává jednu chůvu, která se buď stará o všechny jejich děti najednou, nebo pracuje zčásti v jedné rodině, např. tři dny, a následující dva dny v rodině druhé.

Chůva

  • vytváří dětem bezpečné, zábavné a podnětné prostředí
  • plánuje a připravuje zábavní a vzdělávací aktivity
  • zajišťuje předškolní a školní provoz
  • dopravuje děti na schůzky a aktivity a organizuje společná setkání a hry s jinými dětmi
  • připravuje jídlo a uklízí dětské pokoje, koupelny a herny

Chůvy pracují na živnostenský list, agentura nabízí pro nové kandidátky školení z první pomoci, rané pedagogiky a základy psychologie.

Chůva „Live-in nannies“ jsou chůvy, které bydlí spolu s rodinou v jedné domácnosti. Rodina jim poskytuje vlastní pokoj a obvykle i vlastní koupelnu (nebo ji mívají společnou s dětmi). Někdy mají oddělené ubytování v garsonce nebo malém bytě.

Spolubydlící chůva běžně pracuje 11 -12 hodin denně, pět dní v týdnu a často se od ní očekává, že bude k dispozici další dva až tři večery každý týden na hlídání dětí. Přesná pracovní doba však vždy závisí na požadavcích každé jednotlivé rodiny.

Chůva na dlouhodobý úvazek

Žádost