Majordomus

Majordomus je zodpovědný za všeobecné vedení a chod domácnosti residence nebo hotelu, a v první řadě dohlíží na to, aby veškerý personál, který je zde zaměstnaný, prováděl své úkoly správně a efektivně.

Práce správce je vysoce náročná. Hlavním jeho úkolem je zajišťovat, aby všechny práce v domě či hotelu byly včas a co nejlépe vykonány, a z tohoto důvodu mu musejí být podřízeni všichni tamní zaměstnanci.

Zodpovědnosti

v domácnosti nebo hotelu obvykle pracuje značné množství zaměstnanců, ačkoliv přesný počet závisí na velikosti objektu. Správce je zodpovědný za veškerý tento personál a do jeho pracovní náplně patří najímání nových osob, jejich zaučování i případné propouštění, a dále vypracování rozpisu služeb a rozhodování o jejich platu a odměnách.

Správce je zodpovědný za to, aby jakákoli práce v rámci domácnosti či hotelu byla provedena co nejlépe a nejdokonaleji. Nejčastěji je tato inspekce prováděna jednou týdně či jednou měsíčně, přičemž jeden člen personálu je zodpovědný za to, že domácnost či hotel je každý den v perfektním stavu. Jedním z nejdůležitějších úkolů správce je řízení rozpočtu domácnosti či hotelu. Správce se musí dále starat o to, aby jakékoli závady či nedostatky v budově byly zaznamenány a patřičně vyřešeny. Nemusí být zodpovědný za zajišťování potřebných oprav, ale je nutné, aby věděl o všem, co se v domě děje.

V případě vašeho zájmu o služby správce nás prosím neváhejte kontaktovat.

MAJORDOMUS

na dlouhodobý úvazek

 Žádost

Požadovaný plán