Proč pracovat v Klara Agency?

V oboru pracujeme od roku 1997. Neustále sledujeme nové možnosti, trendy, nasloucháme přání našich klientů a spolupracovníků. Pracovat v oblasti služeb pro rodinu a domácnost je pro nás ctí a radostí.

Naši pracovníci mají možnost neustálého vzdělávání z oblasti psychologie, pedagogiky, první pomoci a výtvarných dovedností. V Klara Agency preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře, respektu a dalších morálních hodnotách.

V případě zájmu se registrujte. Registrace se stává ze dvou kroků, prvním je vyplnění formuláře. Po jeho odeslání budete vyzváni ke kroku č. 2 – odeslání vašeho životopisu (povinné), fotografie (povinné) a referencí.

Žádost o práci
v ČR nebo o práci  AU PAIR
v zahraničí

* Povinná položka při registraci 

Zatrhnutím kolonky pod tímto textem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů agenturou Klara Agency – Youngberry, s.r.o. a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasím, aby data předaná agentuře Klara Agency – Youngberry, s.r.o. byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodné pracovní pozice a aby byla uložena u této společnosti do písemného odvolání. Jsem srozuměn(a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli. Jsem si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.