Virtuální asistent

Nestíháte? Potřebovali byste ulevit sobě či svým zaměstnancům od práce, kterou může vyřešit někdo i na dálku? Tak zkuste využít služeb našeho virtuálního asistenta. Virtuální asistenti jsou vítanou pomocí nejenom v osobním, ale zejména v pracovním životě a hledají si svoji virtuální cestu i do malých a středních podniků. Virtuální asistence vám může usnadnit život v mnoha ohledech. Nejde jenom o přesměrování telefonů po dobu vašich schůzek nebo dovolené, pročištění e-mailové schránky a smluvení schůzek. Virtuální asistentky a asistenti pro vás připraví podklady, zpracují reporty, vytvoří prezentace, utřídí data v Excelu a spoustu dalších zajímavých věcí. Zvládnou za vás zpravidla komunikovat v několika jazycích a mohou výrazně uspořit váš čas. Vzhledem k tomu, že se nejedná o vašeho stálého zaměstnance troufáme si říci, že velmi ušetříte na měsíčních nákladech vaší firmy Pro správné nastavení balíčku pro vaši firmu si prosím ujasněte, jaké úkoly potřebujete zpracovat a napište nám do e-mailu váš požadavek. Obratem zpracujeme nabídku a propojíme vás s vaší virtuální asistentkou.

Asistence

Cena za hodinu od 150 Kč

• Vyřizování firemní korespondence, elektronické pošty a telefonických hovorů

• Evidence, zakládání, vyhledávání, archivace dokumentů

• Vyřizování záležitostí ve jménu společnosti na úřadech a v institucích

• Plnění operativních úloh

• Obsluha kancelářských zařízení (kopírovacích zařízení, faxu)

• Příprava podkladů pro nadřízené a ostatní oddělení společnosti

• Komunikace s externími partnery společnosti

• Samostatné připravování podkladů a prezentací nadřízenému.

• Komunikování s obchodními partnery společnosti.

• Samostatné zpracování zápisů z porad.

• Doporučování a organizování osobních setkání nadřízeného s jeho obchodními partnery.

• Evidování stanovených pracovních úloh a sledování dodržování jejich termínů

• Sestavování týdenních, měsíčních a ročních plánů práce vedoucího a jejich koordinace s plány práce nadřízeného nebo firmy.

Koordinátor projektů

Cena za hodinu od 250 Kč

• Seznamování se s podmínkami čerpání grantů prostřednictvím výzev k podávání žádostí.

• Vypracovávání projektové dokumentace potřebné k přidělení grantů.

• Předkládání projektů financovaných například ze strukturálních fondů EU zprostředkovatelským agenturám.

• Komunikování s orgány Evropské komise, zprostředkovatelskými agenturami a žadateli o poskytnutí dotací.

• Zapracovávání vznesených připomínek do projektové dokumentace.

Administrativa

Cena za hodinu od 150 Kč

• Vyřizování firemní korespondence, elektronické pošty a telefonických hovorů

• Evidence, zakládání, vyhledávání, archivace dokumentů

• Vyřizování záležitostí ve jménu společnosti na úřadech a v institucích

• Plnění operativních úloh

• Obsluha kancelářských zařízení (kopírovacích zařízení, faxu)

• Příprava podkladů pro nadřízené a ostatní oddělení společnosti

• Komunikace s externími partnery společnosti

Marketingová správa a provoz e-shopu

Cena za hodinu od 500 Kč

• Seznamování se s podmínkami čerpání grantů prostřednictvím výzev k podávání žádostí.

• Vypracovávání projektové dokumentace potřebné k přidělení grantů.

• Předkládání projektů financovaných například ze strukturálních fondů EU zprostředkovatelským agenturám.

• Komunikování s orgány Evropské komise, zprostředkovatelskými agenturami a žadateli o poskytnutí dotací.

• Zapracovávání vznesených připomínek do projektové dokumentace.

Žádost o práci

v oblasti

VIRTUÁLNÍ ASISTENCE

* Povinná položka při registraci

Pracovní úvazek:

Zatrhnutím kolonky pod tímto textem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů agenturou Klara Agency – Youngberry, s.r.o. a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasím, aby data předaná agentuře Klara Agency – Youngberry, s.r.o. byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodné pracovní pozice a aby byla uložena u této společnosti do písemného odvolání. Jsem srozuměn(a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli. Jsem si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.