Chůva pro organizace

HLEDÁTE CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Absolventi rekvalifikačního programu jsou schopné:

  • Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů,
  • poskytovat první pomoc dítěti/dětem,
  • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
  • vést dítě k hygienickým návykům,
  • uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte,
  • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,
  • řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska,
  • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi,
  • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám,
  • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy,
  • dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Máte zájem o chůvu?

Vyplňte formulář pro zájemce