Komorník

Komorník je zaměstnanec ve větších domech, kde je domácnost někdy rozdělena na různá oddělení a komorník má pod patronací jídelnu či vinný sklep a večírky. Komorníci v dnešní době často vykonávají funkci osobního asistenta, který cestuje se svým zaměstnavatelem po celém světě, stará se o jeho agendu a účetnictví, plánuje oficiální večeře, připravuje cestovní plány a mnoho dalších věcí.

 

Rozumí pojmům jako soukromí a důvěryhodnost a ví, co znamená být předvídavý, přátelský, nikoli však familiérní, neviditelný, a přece stále k dispozici. Bere domácí telefon, vítá u dveří hosty a dohlíží na přijetí návštěvníků. Asistuje u školení zaměstnanců a organizuje rozvrh a povinnosti domácího personálu. Může pomáhat nebo mít na starost vedení domácího rozpočtu a doplňování zásob. Může pomáhat s bezpečnostními opatřeními v domácnosti. Dohlíží na balení a cestovní přípravy rodiny. Rozumí společenské etiketě a pomáhá s plánováním a organizováním večírků a rodinných akcí. Dohlíží na správné prostření stolů a přípravy zábavy. Servíruje jídlo a pití a vykonává práce spojené s obsluhou. Vyzná se v druzích vína i alkoholu a dohlíží na vinný sklep a bar. Může také sloužit jako osobní asistent nebo komorník pána domu. Vykonává lehčí domovnické práce. Podle potřeb koordinuje i práci ostatních zaměstnanců.

 

Co je náplní práce komorníka?

  • Péče o porcelán, stříbro a sklo.
  • Péče a inventář uměleckých děl a starožitností.
  • Údržba automobilů.
  • Bezpečnost jeho zaměstnavatele a jeho sídla.
  • Koordinace a plánování dodavatelů služeb.

Máte zájem o komorníka?

Vyplňte formulář pro zájemce